Prelucrarea datelor cu caracter personal

KENSAKI SRL, compania care detine site-ul kendamaromania.ro este singura detinatoare a informatiilor colectate pe acest site si singura care prelucreaza aceste date. Informatiile colectate includ: numele, adresa de livrare, adresa de facturare, numerele de telefon, adresa de e-mail.

Completarea de catre Utilizatori a formularelor de pe site echivaleaza cu acceptarea neconditionata ca aceste date sa fie incluse in baza de date a kendamaromania.ro si cu utilizarea si prelucrarea de catre kendamaromania.ro.

Informatiile personale ale clientilor  vor fi folosite doar in scopul declarat al acestui site. Astfel, adresa de e-mail va fi folosita pentru confirmarea si evolutia comenzilor, furnizarea informatiilor privind campaniile promotionale si noutatile aduse de kendamaromania.ro. Celelalte informatii completate in formulare vor fi folosite pentru livrarea comenzilor. Refuzul furnizarii acestor date determina imposibilitatea onorarii Comenzilor.

Utilizatorilor/Clientilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor sale. Utilizatorii/Clientii  au dreptul de a solicita stergerea totala sau partiala a datelor cu caracter personal. Utilizatorul/Clientul poate solicita oricare dintre drepturile enumerate mai sus in baza unei cereri scrise, semnate si datate, inaintata catre sediul KENSAKI SRL   sau pe adresa de e-mail office(@)kendamaromania(.)ro